Blog archief

Euthanasie bij kinderen: oplossing of probleem?

Indien volwassenen ziek zijn en ondraaglijk lijden, dan is er een mogelijkheid tot euthanasie. Kinderartsen hebben nu de wenselijkheid van euthanasie bij kinderen onderzocht. Moet dit mogelijk worden of is dit onwenselijk?
Geplaatst in Verzorgingsstaat

De vaccinatieplicht: een taak van de overheid of eigen keuze?

De verzorgingsstaat in Nederland heeft als kenmerk dat de overheid actief zorgt voor haar burgers. Hoe ver mag de overheid zich met de burger bemoeien als steeds meer burgers besluiten hun kinderen niet te laten vaccineren?
Geplaatst in Verzorgingsstaat

De toekomst van ons pensioenstelsel: een eerlijkere verdeling?

Minister Koolmees van Sociale Zaken deed in een brief nieuwe voorstellen voor een toekomstbestendig pensioenstelsel. De vakbonden vinden de brief een oorlogsverklaring.
Geplaatst in Verzorgingsstaat

Overheid of vrije markt?

Eind oktober ging het medisch centrum Slotervaart failliet. Critici vinden dat de overheid het Amsterdamse ziekenhuis had moeten redden.
Geplaatst in Verzorgingsstaat

Is armoede het probleem van de armen of van iedereen?

Meer dan 1 miljoen mensen lopen risico op armoede. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onlangs bekend.
Geplaatst in Verzorgingsstaat

Praten of staken?

Deze week staken basisschooldocenten voor de tweede keer dit schooljaar. De politiek wil de leraren nog niet tegemoetkomen.
Geplaatst in Verzorgingsstaat

Wie verdeelt het geld?

Deze week biedt de minister van Financiën het koffertje met de Miljoenennota aan. De inhoud van de begroting lekte voor Prinsjesdag al uit.
Geplaatst in Verzorgingsstaat

Jong versus oud?

Het gaat financieel niet goed met de twintigers van nu. Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Geplaatst in Verzorgingsstaat

Gaat het goed of slecht met 65-plussers?

In de verkiezingsdebatten gaat het regelmatig over ouderen. Een aantal partijen maakt zich grote zorgen over deze groep.
Geplaatst in Verzorgingsstaat

Wie gaat er straks op vooruit?

Het Centraal Planbureau (CPB) rekende de verkiezingsprogramma’s van partijen door. Over de uitkomsten lopen de meningen uiteen.
Geplaatst in Verzorgingsstaat

Categorieën