Blog archief

Publieke figuren: wat kan er wel en niet gezegd worden?

De voorzitter van Pride Amsterdam kwam in opspraak vanwege uitspraken over immigranten. Hoewel hij deze uitspraken deed op persoonlijke titel, rijst de vraag: hebben publieke personen nog wel vrijheid van meningsuiting?
Geplaatst in Pluriforme samenleving

De verandering van Zwarte Piet: overheidsingrijpen of afwachten?

Dit weekend komt Sinterklaas weer aan. Dit geeft aanleiding voor het - inmiddels net zo traditioneel - losbarsten van de pietendiscussie. Een congres van Kick Out Zwarte Piet werd zelfs met geweld verstoord. Moet de overheid ingrijpen of afwachten?
Geplaatst in Pluriforme samenleving

Docenten met een mening: discussie of indoctrinatie?

Onlangs stelde het wetenschappelijk bureau van Forum voor Democratie een meldpunt in voor ‘linkse indoctrinatie’ op scholen. Leerlingen in het voortgezet onderwijs zouden worden geïndoctrineerd met politieke opvattingen van docenten.
Geplaatst in Pluriforme samenleving

Nationaal of internationaal?

Deze week debatteerde de Tweede Kamer over het migratiepact. Een aantal partijen stond lijnrecht tegenover elkaar.
Geplaatst in Pluriforme samenleving

Is ons asielbeleid rechtvaardig?

Lili (12) en Howick (13) mogen in Nederland blijven. Dat besloot staatssecretaris Harbers (VVD) na een maatschappelijke discussie.
Geplaatst in Pluriforme samenleving

Traditie of veiligheid?

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) pleit voor een verbod op vuurwerk dat veel letsel veroorzaakt. De meningen zijn weer verdeeld.
Geplaatst in Pluriforme samenleving

Hoofddoek of ambities?

Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) oordeelde dat de politie discrimineert.
Geplaatst in Pluriforme samenleving

Heeft iedereen recht op een openbaar toilet?

Een opmerkelijke uitspraak van de kantonrechter in een wildplaszaak leidde in verschillende plaatsen tot ludieke protesten.
Geplaatst in Pluriforme samenleving

Hebben werkgevers vooroordelen?

Werkgevers discrimineren nog altijd zwangere vrouwen. Het College voor de Rechten van de Mens noemt dit een groot probleem op de arbeidsmarkt.
Geplaatst in Pluriforme samenleving

Kun je altijd zijn wie je bent?

Het aantal transgenders in Nederland is de afgelopen jaren fors gestegen. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Uit onderzoek blijkt dat het met veel transgenders niet goed gaat.
Geplaatst in Pluriforme samenleving

Categorieën