Blog archief

Overheid of vrije markt?

Eind oktober ging het medisch centrum Slotervaart failliet. Critici vinden dat de overheid het Amsterdamse ziekenhuis had moeten redden.
Geplaatst in Verzorgingsstaat

Is armoede het probleem van de armen of van iedereen?

Meer dan 1 miljoen mensen lopen risico op armoede. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onlangs bekend.
Geplaatst in Verzorgingsstaat

Praten of staken?

Deze week staken basisschooldocenten voor de tweede keer dit schooljaar. De politiek wil de leraren nog niet tegemoetkomen.
Geplaatst in Verzorgingsstaat

Wie verdeelt het geld?

Deze week biedt de minister van Financiën het koffertje met de Miljoenennota aan. De inhoud van de begroting lekte voor Prinsjesdag al uit.
Geplaatst in Verzorgingsstaat

Jong versus oud?

Het gaat financieel niet goed met de twintigers van nu. Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Geplaatst in Verzorgingsstaat

Gaat het goed of slecht met 65-plussers?

In de verkiezingsdebatten gaat het regelmatig over ouderen. Een aantal partijen maakt zich grote zorgen over deze groep.
Geplaatst in Verzorgingsstaat

Wie gaat er straks op vooruit?

Het Centraal Planbureau (CPB) rekende de verkiezingsprogramma’s van partijen door. Over de uitkomsten lopen de meningen uiteen.
Geplaatst in Verzorgingsstaat

Gelijke kansen of discriminatie?

Minister Jet Bussemaker (PvdA) vindt dat er te weinig vrouwelijke hoogleraren zijn. Ze lanceerde een plan om het aantal vrouwelijke hoogleraren nog dit jaar fors te verhogen. Dat is discriminatie, menen critici.
Geplaatst in Verzorgingsstaat

Wie draait er op voor de zorgkosten?

Op televisie en internet maken zorgverzekeraars weer volop reclame voor hun zorgverzekering. In de tussentijd neemt de steun voor een Nationaal ZorgFonds snel toe.
Geplaatst in Verzorgingsstaat

Hulp bij zelfdoding of meer aandacht voor ouderen?

Een nieuwe wet moet het mogelijk maken dat gezonde mensen die niet meer willen leven hulp bij zelfdoding krijgen. Het plan stuit op verzet.
Geplaatst in Verzorgingsstaat

Categorieën